Egyesületi nyilatkozat

A kormány 170/2020. rendelete alapján 2020. május 4.-től engedélyezte az egyesületek által szervezett edzések megtartását.  A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a Veresegyház Városi Sportkör vezetősége türelmet kér a sportolóitól, és a szülőktől, amíg kidolgozzuk és biztosítani tudjuk a Szakosztályok részére az edzéseket úgy, hogy azok megfeleljenek a járványügyi előírásoknak, az egészség védelmi feltételeknek. Számunkra is a legfontosabb a sportolóink, edzőink, kollégáink egészségének megóvása. Ezért szeretnék körültekintően eljárni, hogy az előírásoknak megfelelően és biztonságosan tudjon folytatódni a szakmai munka.

Szakosztályaink folyamatosan követik az országos sportági szakszövetségek ajánlásait.

Ezt figyelembe véve Kosárlabda Szakosztályunk várhatóan csak június elején folytatja a közös edzéseket.

További részletekről folyamatosan tájékoztatunk Benneteket!

Addig is vigyázzon Mindenki magára és embertársaira!

 

Veresegyház VSK vezetősége

Küldöttgyűlés 2018

MEGHÍVÓ

KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

 

A VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR ÉVES KÜLDÖTTGYŰLÉST

TART 2018. MÁJUS 29.- ÉN 17 ÓRAI KEZDETTEL

A SPORTKÖR TÁRSALGÓJÁBAN

/ VERESEGYHÁZ CSOKONAI UTCA 2/A/

           Napirendi pontok:

1./ Levezető elnök megválasztása
Előterjesztő: Az egyesület elnöke

                   2./ Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztása

Előterjesztő: Levezető elnök

3./ Elnökség 2017. évi szakmai beszámolója

                     4./ 2017. évi pénzügyi beszámoló

                        5./ A Sportkör 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

                        6./ Számvizsgáló bizottság 2017. évi beszámolója

                        7./ A Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása

                        8./ Egyebek

A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagságnak megfelelő küldöttek, több mint fele jelen van.

Ha a küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt küldöttgyűlést a fenti napirendi pontokkal ugyanazon a helyen, Veresegyház Csokonai utca 2/A /Sportkör társalgója/ 2018. május 29.-én 17.30 órakor kerül megtartásra. A megismételt küldöttgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.